Exiftool

Om informatie te verkrijgen over de inhoud van een video file, kun je gebruik maken van de exiftool. Zoals hieronder. Gebruik het commando in de terminal en zie dan het resultaat van deze opdracht.

$ exiftool opening_keynote,_what_a_difference_5_years_makes,_the_new_open_world,_jim_zemlin.mkv

ExifTool Version Number : 10.23
File Name : opening_keynote,_what_a_difference_5_years_makes,_the_new_open_world,_jim_zemlin.mkv
Directory : .
File Size : 102 MB
File Modification Date/Time : 2017:04:13 06:02:42+02:00
File Access Date/Time : 2017:05:03 22:02:06+02:00
File Inode Change Date/Time : 2017:05:03 22:01:53+02:00
File Permissions : rw-r--r--
File Type : MKV
File Type Extension : mkv
MIME Type : video/x-matroska
EBML Version : 1
EBML Read Version : 1
Doc Type : matroska
Doc Type Version : 4
Doc Type Read Version : 2
Timecode Scale : 1 ms
Muxing App : Lavf57.25.100
Writing App : Lavf57.25.100
Duration : 0:32:06
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Video Frame Rate : 30
Image Width : 1280
Image Height : 720
Display Width : 1280
Display Height : 720
Track Number : 2
Track Language : eng
Video Codec ID : A_OPUS
Track Type : Audio
Audio Channels : 2
Audio Sample Rate : 48000
Tag Name : DURATION
Tag String : 00:32:06.361000000
Image Size : 1280x720
Megapixels : 0.922
Dit bericht is geplaatst in video. Bookmark de permalink.