LaTeX

LaTeX, which is pronounced «Lah-tech» or «Lay-tech» (to rhyme with «blech» or «Bertolt Brecht»), is a document preparation system for high-quality typesetting.

Dit is de Engelstalige definitie van de tool waarmee je PDF documenten van hoge kwaliteit kunt creëren. LaTeX fungeert eigenlijk zoals CSS (Cascading Style Sheets). CSS wordt gebruikt om websites mee te stylen.
Met CSS voeg je “kale tekst” toe aan een editor en vervolgens geef je vorm aan de website door code toe te voegen. Met LaTeX kun je bepalen hoe je document eruit komt te zien door code te gebruiken.

In het voorbeeld hieronder is de code goed te zien. Ik had moeite met het creëren van een macro. Het is tenslotte goed gelukt. Dit is niet het volledige document. Het is ook nog niet af. Ik plaats het hier alleen om een indruk te geven:

\documentclass[A4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\rhead{Share\LaTeX}
\lhead{Guides and tutorials}
\rfoot{Page \thepage}
\newcommand{\french}[1]{\textbf{#1}}
\begin{document}
\section{Voilà}
\paragraph Essential French Expression
Usage notes: \french{Voilà} is the quintessential French word – 
commonly used in French, easy to say, and exotic sounding (and 
therefore used in English to give a bit of je ne sais quoi to 
whatever you’re saying).

De code welke rood is gekleurd demonstreert het gebruik van een macro om een bepaald gedeelte van de tekst (het woord: Voilà) dikgedrukt te maken.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.